Aktuellt

 

 

Aktuellt 2019

 

 

 

 

 

Marknad

 

Lördag-söndag 4-5 maj, kl 10-16

Blekinge Mat- och trädgårdsmässa

Wämöparken, Karlskrona

Försäljning av fruktträd.

 

Lördag 15 juni, kl 10-15

Kalmar trädgårdsdag

Nya Skälbyträdgården, Kalmar

Arr: Kalmar trädgårdsförening, Trädgårdsamatörerna Ö-STA

 

 

Äppel- och päronsortbestämning

 

 

Lördag 28 sept, kl 12-15

Sollidens trädgård, Borgholm

Ölands skördefest

Arr: Sollidens slottsförvaltning

 

Ej bestämt datum

Mönsterås

Arr: Stranda trädgårdssällskap

 

 

Ej bestämt datum, kl 10-15

Ölands plantskola, Färjestaden

 

 

 

 

Föredrag

 

Torsdag 12 sept , kl 18.30

Äldre sorter av äpplen och päron - ett kulturarv

Högsby

Arr: Emådalens trädgårdssällskap

 

Lördag 28 sept, kl 11

Päron och äpplen i Borgholms trädgårdar

Sollidens trädgård, Borgholm

Ölands skördefest

Arr: Sollidens slottsförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se