Körsbär


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se

Sötkörsbär


Körsbärssortimentet innefattar ett fåtal sorter, några med lokal anknytning.

Den är förädlad på den svagväxande grundstammen Colt,

vilken ger träd på en storlek av ca 5 meters höjd.Priser 2019


Sötkörsbär, ettårigt spö, 250:-