Lescovac

 

Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se

LESCOVAC

 

Lescovac är en äppelformad kvitten som mognar i månadsskiftet oktober-november. Den kan lagras till efter jul. Zon I i varma lägen.