Beskärning och trädvård

Trädvård och beskärning. Rådgivning och praktiska åtgärder för att kunna bevara ett äldre värdefullt fruktträd.
Restaurering och underhållsbeskärning av fruktträdsspaljeer.

Ympning av flera sorter i ett befintligt äppel- eller päronträd
Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se