Beskärning och trädvård

Trädvård och beskärning.

 

 

Rådgivning och praktiska åtgärder för att kunna bevara ett äldre värdefullt fruktträd.

 

 

 

Restaurering och underhållsbeskärning av fruktträdsspaljeer.

 

 

 

Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se