Körsbär

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

Sötkörsbär


Körsbärssortimentet innefattar ett fåtal sorter, några med lokal anknytning.

Den är förädlad på den svagväxande grundstammen Colt,

vilken ger träd på en storlek av ca 5 meters höjd.Priser 2019


Sötkörsbär, ettårigt spö, 250:-


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se