Äpple

Sven Plasgård   pomolog och plantskola


Äpple


Sortimentet av äpple är äldre sorter som inte ingår i standardsortimentet i dagens

trädgårdsbutiker och plantskolor. Många sorter har en intressant historia eller

har odlats endast lokalt. Träden växer på A2-grundstam.


Priser 2019


Äpple, ettårigt spö, 250:-


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se