Plommon


Plommon


Sortimentet av plommon är äldre sorter som inte ingår i standardsortimentet i dagens

trädgårdsbutiker och plantskolor. Många sorter har en intressant historia.


Priser 2021


Plommon, ettårigt spö, 280:-