Epargne

Sven Plasgård   pomolog och plantskola


EPARGNE


En fransk päronsort, omnämnd redan under 1600-talet. I Sverige nämns sorten för första gången

under 1700-talet. Eneroth skriver på 1860-talet att det finns många gamla och stora träd på

Gotland. Det finns många synonyma namn exempelvis Kejsarinnepäron och Verte longue, som i 

Kalmartrakten blivit Vattlångor. Frukten är stor, avlång, utdraget päronformad och gul vid mognaden

med mindre svaga brunröda strimmor. Den mognar första veckan i september och njutes direkt från

trädet. Frukten är mycket saftig med en angenäm syra och sötma. Trädet blir medelstort med glesa

grenar. Wertlång nämns i fruktförteckningen i Krusenstiernska trädgården från 1870-talet.

En handfull träd i hög ålder finns i Kalmar och på Öland. När jag bestämde päronsorter vid ett

arrangemang hösten 2012 på Lövsta lantbruksskola på Gotland kom det in åtminstone sju träd

av Epargne, samtliga av mycket hög ålder.Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se