Kalmar jättebigarrå

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

KALMAR JÄTTEBIGARRÅ


Sorten har saluförts från Kalmar läns plantskola i Ljungbyholm under 1950-talet.

Två träd har påträffats i Påryd, väster om Kalmar. Frukterna är vackert färgade.

De mognar i mitten av juli.


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se