Andre Desportes

ANDRÉ DESPORTES


En fransk päronsort från 1854, som kom till Sverige under 1890-talet. Frukten är medelstor och päronformad. Den är gulgrön vid mognad med en på solsidan brunröd strimmig täckning. Den mognar i månadsskiftet augusti-september, då den har ett saftigt, sött, smältande kött med en god en mycket god arom. Trädet blir högt med en gles krona med nedböjda huvudgrenar. Zon I-II.