Värnanäs prinsäpple

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

VÄRNANÄS PRINSÄPPLE

En av Kalmartraktens lokalsorter. Sorten odlades vid Värnanäs gods i mitten av 1800-talet. Det enda kvarvarande trädet på Värnanäs fälldes i början av 1990-talet. Dock tillvaratogs några ympkvistar av trädet som ympades in på två träd i en trädgård i trakten. Frukten är medelstor, vit till gröngul, röd på solsidan, fruktköttet är saftigt med en sötvinsyrlig smak. Den kan lagras till jan.  Zon I-III.


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se