Johantorp

JOHANTORP


Sorten har fått sitt namn av gården Johantorp i Helsingborgstrakten, varifrån den spreds genom Ramlösa plantskola, som fått den från en plantskola i Lübeck, under 1800-talets första hälft. Frukten är medelstor, mörkgrön och kvittenlik med en brunröd täckfärg.  Det är en bords- och hushållsfrukt som mognar i januari och kan bevaras till mars. Köttet är fast med söt smak och svag arom. Trädet är starkväxande som årligen bär rikligt. Äldre träd förekommer här och var i trädgårdar i Kalmartrakten. Zon I-II, (III).