Höstparmän

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

HÖSTPARMÄN

Höstparmän är en engelsk sort, troligen redan omtalad 1629, som odlats i Sverige sedan 1700-talet. Frukten blir medelstor med en brunröd täckfärg. Den mognar i oktober och kan lagras någon månad.  Köttet är saftigt, sött och syrligt. Trädet blir inte så stort och får en gles krona.

Zon I-II.


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se