Ölands kungsäpple

ÖLANDS KUNGSÄPPLE


Sorten är av okänt ursprung, den var vanlig i många trädgårdar på Öland och runt Kalmar

under 1800-talet under namnet ”Kungsäpple”. Frukten är medelstor med konisk form och

rund i tvärsnittet. Färgen är karaktäristiskt mörkröd. Den mognar i slutet av september och

håller sig till jul. Den har en söt, lite syrlig smak. Trädet kan bli mycket stort. Det finns

åtskilliga stora äldre träd kvar i Kalmartrakten, men ännu fler på Öland.