Beskärning och trädvård

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

Trädvård och beskärning. Rådgivning och praktiska åtgärder för att kunna bevara ett äldre värdefullt fruktträd.
Restaurering och underhållsbeskärning av fruktträdsspaljeer.

Ympning av flera sorter i ett befintligt äppel- eller päronträd
Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se