Beskärning och trädvård

Trädvård och beskärning. 



Rådgivning och praktiska åtgärder för att kunna bevara ett äldre värdefullt fruktträd.




















Restaurering och underhållsbeskärning av fruktträdsspaljeer.





















Ympning av flera sorter i ett befintligt äppel- eller päronträd