Röd höstkalvill

Sven Plasgård   pomolog och plantskola

RÖD HÖSTKALVILL


En gammal fransk sort från 1600-talet, som troligen kom till Sverige

under 1800-talet. Fruktens utseende är mycket speciellt, frukten är starkt

kantig med kraftiga åsar och helt täckt av en mörkröd till svartröd färg.

Det är en bords- och hushållsfrukt som mognar i oktober-november. 

Köttet är rödfärgat med syrlig, mindre god smak. Trädet blir medelstort

till stort med en rund utbredd krona. Det finns ett fåtal träd i Kalmartrakten

i hög ålder.Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se