Riga


PERSIKA RIGA


En baltisk persikosort som tål ned till -25˚. Den får mycket lätta angrepp av krussjuka och det har ingen praktisk betydelse. Den är färdig att skördas mot slutet av augusti, spaljerad mot en vägg. Självfertil. Zon I-IV.


Sven Plasgård   pomolog och plantskola


Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se