Kofot

Sven Plasgård   pomolog och plantskola


KOFOT


Sort av okänt ursprung. Ett stort päron med en bred klumpig form. Den är grönfärgad

och gulnar vid mognaden. Smaken är svagt söt och svagt syrlig.

Ett värdefullt kokpäron som också lämpar sig till marmelad, mos, torkning etc.

Frukterna plockas under andra halvan av september.

Trädet blir stort med en rund krona och kan bli mycket gammalt.

Tre äldre träd har jag hittat på Öland och i Kalmartrakten.

Även i Mälardalen finns äldre träd kvar.Adress: Linds väg 1, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Telefon: 073-65 99 645. E-brev: plasgaard@hotmail.com. Hemsida: www.plasgard.se